De vijf liberale kernwaarden!

 VVD is een liberale partij. Dat betekent dat wij een samenleving met zo veel mogelijk vrijheid voor mensen willen. Wij zitten in de politiek om dat te bereiken. De keuzes die wij maken komen voort uit onze vijf liberale kernwaarden. Die waarden zijn voor ons cruciaal bij de grote politieke vraagstukken. Daarnaast kunnen ze ook in het dagelijks leven betekenis hebben.

 

Vrijheid

Ieder mens heeft recht op een zo groot mogelijke vrijheid. Dat betekent dat je je leven mag leiden zoals je dat zelf wilt. Vrijheid is onmisbaar om jezelf te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. De persoonlijke vrijheid wordt daarom alleen begrensd als je de vrijheid van een ander schaadt. Daarnaast moeten we rekening houden met toekomstige generaties.


Dagelijkse voorbeelden

Ø  Je mening kunnen geven zonder gearresteerd, te worden

Ø  Je eigen geloof belij of juist niet

Ø  Niemand bemoeit zich met jouw liefdesleven


Verantwoordelijkheid


Wie vrij is om zijn eigen keuzes te maken, moet ook de gevolgen van die keuzes zelf dragen. Daarom zijn vrije mensen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. Als iemand zichzelf niet kan redden, dan helpen we. Maar ook dan behouden mensen zo veel mogelijk de kans hun eigen keuzes te maken. Dat is namelijk een belangrijk deel van je waardigheid als mens.


Dagelijkse voorbeelden

Ø  Je best doen om een baan te vinden als je tijdelijk in een uitkering zit

Ø  Je afval netjes weggooien in plaat van te laten slingeren

Ø  Mensen helpen die zichzelf niet kunnen reddenVerdraagzaamheid


Als je zelf van vrijheid geniet, gun je die vrijheid ook aan anderen. Daarom zijn we verdraagzaam naar anderen, ook als we hun keuzes niet begrijpen of het er niet mee eens zijn. Alleen als door die keuzes grenzen worden overschreden, grijpen we in. Zo kunnen we plezierig samenleven.

Dagelijkse voorbeelden

Ø  Homo’s in hun waarde laten ook als je het vreemd vindt.

Ø  Rekening houden met gelovigen ook als je niets met hun religie hebt

Ø  Geduld tonen als een oudere wat trager isSociale rechtvaardigheid


Iedereen verdient dezelfde kansen om zich te ontplooien. Vervolgens maken mensen zelf de keuzes in hun leven. Als er door die keuzes verschillen ontstaan, is dat niet erg. Maar het is onrechtvaardig als mensen al op voorhand minder kansen krijgen. Daarom grijpen we in als dat dreigt te gebeuren.

Dagelijkse voorbeelden

Ø  Ieder kind gaat naar een goede

Ø  Goede zorg voor arm en rijk en jong en oud

Ø  Misdaad wordt bestraft, of je een maatpak of en trainingspak draagt.


Gelijkwaardigheid


Mensen zijn niet gelijk. We zijn allemaal uniek, en dus verschillend. Mensen zijn wel gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht op vrijheid en kansen, wat je geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is. Discriminatie is onaanvaardbaar.


Dagelijkse voorbeelden

Ø  Hetzelfde salaris voor mannen en vrouwen.

Ø   Kunnen trouwen met je geliefde, ook als die hetzelfde geslacht
heeft als jij

Ø   Met een buitenlandse achternaam gewoon worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 


Meer weten: https://www.vvd.nl/kernwaarden/ Beter nog: WORD LID en blijf steeds van de laatste stand van zaken op de hoogte. Steun het liberalisme, denk mee over de toekomst van het land en ontwikkel jezelf via het lidmaatschap van de VVD. Aanmelden kan via de link “word lid” op de website van VVD Reusel-De Mierden: https://reuseldemierden.vvd.nl/