Varkenshouderij in Lage Mierde mocht achteraf stalderingsbewijs verversen

30 december 2020 Den Haag Huisvesting Pigbusiniess

De Raad van State gaat vandaag in tweede instantie alsnog akkoord met het uitbreidingsplan voor varkensbedrijf VOF Oud Meir in Lage Mierde (NB). Vorig jaar juni stuitte de hoogste bestuursrechter nog op een paar fikse fouten in het plan.

De Raad, die zetelt in Den Haag, deelde toen de twijfel van tegenstanders, waaronder Stichting Groen Kempenland, of het uitbreidingsplan wel aan het provinciale stalderingsbeleid voldeed. De gemeente kreeg toen opdracht om de fouten in het plan de repareren. Maar ook na reparatie van het plan door de gemeente Reusel-De Mierden bleven de tegenstanders twijfelen of er wel op de correcte wijze is gestaldeerd en of het bedrijf toch niet teveel milieuoverlast oplevert.

Staldering

Volgens de hoogste bestuursrechter zit het nu wel snor met de staldering, omdat er alsnog een aangepast stalderingsbewijs is afgegeven. Voor de verlenging van de varkensstal verdwijnt elders in de Kempen nu twee keer zoveel stalruimte als Oude Meir bijbouwt. Daarmee voldoet het uitbreidingsplan niet alleen aan het stalderingsbeleid ten tijde van de vergunningsaanvraag door VOF Oude Meir, maar ook aan het aangescherpte stalderingsbeleid van eind vorig jaar.

Dat betekent dat voor de uitbreiding van Oude Meir elders in de Kempen 200 procent stalvloeroppervlak verdwijnt. De Raad is het niet eens met de tegenstanders dat de gemeente het nieuwe stalderingsbewijs had moeten weigeren en alsnog een geheel nieuwe vergunningsprocedure had moeten opstarten. Volgens de Raad kan er tijdens de juridische procedure-rit alsnog een verbeterd stalderingsbewijs worden geleverd.

Stiltegebied

Ook voor de rest wijst de Raad alle bezwaren af. Zo neemt de stankoverlast ondanks de uitbreiding niet toe. Wat de risico’s voor de volksgezondheid betreft voldoet het uitbreidingsplan aan het geldende beleid. Verder ziet de hoogste bestuursrechter geen probleem met het geluid die het varkensbedrijf produceert, ook al ligt het noordelijke deel van het bedrijf in een stiltegebied. Kortom, Oude Meir kan uitbreiden.