BESTE MEDE - BEWONERS VAN REUSEL-DE MIERDEN!

Vorig jaar, rond Kerst en Nieuwjaar, konden we niet bevroeden dat 2020 zo zou verlopen. Het is een jaar om te vergeten, maar het zal een jaar worden om nooit te vergeten!

 

Belangrijke besluiten die in 2020 genomen zijn:

-         Er zijn belangrijke stappen gezet in het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

-         Er is komt een nieuwe multifunctionele accommodatie als vervanging van “De Kei”.

-         Het centrumplan in Reusel heeft definitief groen licht gekregen.

-         De N284 richting Eindhoven wordt gerenoveerd.

-         Vergroten verkeersveiligheid in Hooge-, Lage Mierden en Hulsel. De schop gaat de grond in.

 

Initiatieven of te nemen besluiten in/voor 2021 en de verdere toekomst:

-         Vaststellen nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied 2021.

-         Werken aan de verkiezingsbelofte het fietspad aan de Sleutelstraat - Weijereind in Reusel.

-         Verbeteren en uitbreiden van fiets- en wandelroutes voor beweging en ontspanning.

-         De begroting voor 2021 is positief, de begrotingen voor de jaren daarna robuuster maken.

 

We blijven investeren in verbeteringen op basis ons coalitieprogramma: “De blik naar buiten”.

 

COVID-19.

Alles valt in het niet bij de gevolgen van het COVID-19 virus. Voor sommigen heeft dit minder impact, voor anderen ernstige, tot afscheid moeten nemen van naasten. Iedereen leeft daarbij erg mee en steunt elkaar. Voor komende weken fijne dagen, om toch wat bij te komen. Het nieuwe jaar, 2021, kan weer beter worden. Zeker als iedereen zich voor elkaar blijft inzetten.

 

Mooie KERST en JAARWISSELING

en voorspoedig 2021 toegewenst.