Algemene beschouwingen 2020 van de VVD Reusel – De Mierden

Vorig jaar konden we niet bevroeden dat 2020 zo’n bewogen jaar zou worden. Het is een jaar om te vergeten maar het zal een jaar worden om nooit te vergeten. Dit alles vanwege COVID19. Voor wat betreft het gemeentelijk bestuur blijven de gevolgen voor als nog beperkt. We hebben in 2020 dan toch ook de nodige belangrijke besluiten kunnen nemen:

1)           Een belangrijke stap is gezet in het realiseren van de klimaatdoelstellingen en de energietransitie met de goedkeuring voor het windpark in Reusel – Zuid. Ook voor zonne-energie zijn zoekgebieden aangewezen.

2)           Er is gekozen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie als vervanging van De Kei. Een gebouw dat na 60 jaar wordt vervangen.

3)           Het centrumplan in Reusel heeft definitief groen licht gekregen nu duidelijk is op welke manier het verkeer in Reusel, veilig, zijn weg kan gaan.

4)           Ook voor een betere ontsluiting van onze gemeente via de N284 is een belangrijke stap gezet in 2020.

Minder zichtbaar maar ook belangrijk is het besluit van de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied wat in 2021 vastgesteld moet gaan worden. We zitten niet stil en blijven investeren in de verbetering van onze omgeving, voor nu en in de toekomst. Verder kijken dan alleen vandaag. Dat is belangrijk. Het is ook niet voor niets de titel van ons coalitieprogramma: “De blik naar buiten”.

Ondanks de mogelijk donkere wolken die zich samenpakken boven de economie en de gemeentelijke financiën, al dan niet vanwege COVID19, is ook de begroting voor 2021 een programma van nieuw beleid waaruit de ambitie van deze coalitie blijkt. Misschien staan er minder grote projecten op stapel dan in 2020, maar ook kleinere projecten kunnen van groot belang zijn. We denken dan op de eerste plaats aan de verkeersveiligheid in onze kleine kernen. Al jaren een doorn in het oog van velen, maar vanaf 2021 gaat het nodige op de schop en moeten de verbeteringen zichtbaar worden. Wat nog niet zover is maar ook belangrijk is het fietspad aan de Sleutelstraat – Weijereind in Reusel. We blijven hiervoor pleiten en deze verkiezingsbelofte moet nog ingelost worden. Daar gaan we voor in 2021.

Een ander onderwerp waar we tijdens de begrotingsbehandeling aandacht voor willen vragen is de verbetering en uitbreiding van de fiets- en wandelroutes. COVID19 leert ons dat het belangrijk is om dichtbij huis te kunnen bewegen en ontspannen. Niet alleen voor de lichamelijke maar zeker ook voor de geestelijke conditie is het goed om te kunnen fietsen en wandelen in onze mooie groene gemeente. Daarom willen wij hierin meer investeren. Wij zien mogelijkheden binnen de begroting om dit te realiseren. Daarnaast hebben we een financiële reserve voor investeringen in kapitaalgoederen. Dat willen we als het nodig is hiervoor ook inzetten.

Aanpakken en doorwerken, dat is wat we willen. Bij de VVD noemen we dit,

BESTUREN MET AMBITIE

 

Namens de VVD – fractie Reusel – De Mierden, Joris van Gompel